Donationsrådet

Donationsrådet

Donationsrådet har funnits sedan 2005 och fungerar som ett rådgivande nationellt råd kopplat till Socialstyrelsen. Donationsrådets huvudsakliga uppgift är att förbättra organ- och vävnadsdonation i Sverige i syfte att förbättra livskvalitet för människor och rädda fler liv.

Socialstyrelsens fördjupade information om donation.

Donationsregistret