Hornhinnebanker

Hornhinnebanker

I Sverige utförs ca 650 hornhinnetransplantationer per år. Sex ögonkliniker i Sverige har hornhinnebanker: Linköping, Lund, Göteborg, Stockholm, Umeå och Örebro. Hornhinnebankerna tar emot och förvarar donerade hornhinnor som har bedömts lämpliga för transplantation.

Hornhinnorna förvaras i en näringslösning vid 31 graders temperatur i värmeskåp och de kan förvaras upp till en månad innan de behöver användas för transplantation.

Fyll i formuläret nedan vid frågor till specifik hornhinnebank.