Amnionhinneoperation

Operation med fosterhinna (amnion)

Fosterhinnan (amnion eller amnionhinna) tas tillvara efter en förlossning och förvaras i fryst tillstånd, för att sedan användas vid ögonoperationer som ett slags ”biologiskt bandage”. Sådan amnionhinnetransplantation görs för att dämpa inflammation, förstärka hornhinnan och/eller läka svårläkta sår. Amnionhinnan resorberas av sig själv efter 3 veckor till 2 månader.

Amnionhinnan befrämjar hornhinnans läkning på många olika sätt. Den underlättar epitelialiseringen (återinväxt av yttersta cellskiktet) och förhindrar både ärrbildning och angiogenes (kärlnybildning). Dessutom verkar den inflammationshämmande och har en antimikrobiell effekt.

Man kan välja att sy en begränsad, ihopvecklad, bit amnionhinna (”patch”) över en viss defekt, och/eller låta en större bit täcka hela hornhinnan som ett bandage.