Hornhinneärr

Hornhinneärr

Hornhinneärr kan uppkomma till följd av en infektion eller trauma mot hornhinnan. Endast en liten del av hornhinnetransplantationer som utförs i Sverige i dag beror på hornhinneärr. Generellt är prognosen sämre när det har förekommit kraftig inflammation i ögat vilket oftast är fallet när ärr uppkommit.

Ärr på grund av infektion

Ärr kan uppstå efter många olika slags infektioner i hornhinnan. Ett allmänt krav för att genomföra hornhinnetransplantation är att det inte skall vara någon pågående infektion eller inflammation i hornhinnan. Infektion av herpes simplex virus (HSV) i hornhinnan är den vanligaste orsaken till blindhet till följd av hornhinnepåverkan i världen. I Sverige är man restriktiv med att transplantera HSV-orsakade hornhinneärr. Detta pågrund av risken för att HSV kan återkomma i transplantatet.

 Ärr på grund av trauma (skada)

Hornhinnetransplantationer på ögon med traumaorsakade ärr har ofta bättre prognos än om ärret är orsakat av infektioner. I regel väntar man med transplantation tills all inflammation har lugnat ned sig i det drabbade ögat. Förutsättningen för att transplantatets överlevnad blir då så bra som möjligt.

Kornealt ärr