Kontakt

Kontakt

Registerhållare
Margareta Claesson Armitage, (Med.dr (PhD), Överläkare)
Ögonkliniken,
Sahlgrenska universitetssjukhuset
431 80 Mölndal

Utvecklingsledare
Eva Wendel, (Ögonsjuksköterska)
Registercentrum Syd Karlskrona,
Landstinget Blekinge