Deltagande enheter

Deltagande enheter

I Sverige utförs hornhinnetransplantationer på 8 kliniker av sammanlagt cirka 20 kirurger. Samtliga kliniker deltar.

  • Ögonkliniken, Norrlands universitetssjukhus, Umeå
  • Ögonkliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala
  • S:t Eriks Ögonsjukhus, Stockholm
  • Ögonkliniken, Örebro universitetssjukhus
  • Ögonkliniken, Universitetssjukhuset i Linköping
  • Ögonkliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Mölndal
  • Ögonkliniken, Skånes universitetssjukhus, Lund/Malmö
  • Ögonkliniken, Länssjukhuset Ryhov Jönköping.

Därtill deltar även ett antal enheter från andra nordiska länder.