Styrgruppen

Styrgrupp för Svensk Cornealkirurgisk Förening och Svenska Cornearegistret

Ordinarie ledamöter

Namn Titel Arbetsplats
Margareta Claesson Registerhållare,
Med.dr (PhD), Överläkare
Ögonkliniken,
Sahlgrenska universitetssjukhuset
431 80 Mölndal
Berit Byström Med.dr (PhD), Överläkare Ögonkliniken,
Norrlands universitetssjukhus
901 85 Umeå
Ulf Stenevi Professor, Överläkare Ögonkliniken,
Sahlgrenska universitetssjukhuset
431 80 Mölndal
Jesper Hjortdal Professor, Överläkare Øjenafdelingen
Aarhus Universitetshospital NBG
8000 Århus C
Danmark
Branka Samolov Med.dr (PhD), Överläkare St Eriks Ögonsjukhus,
Stockholm

Adjungerade ledamöter

Namn Titel Arbetsplats
John Armitage            Professor Bristol Eye Hospital, Bristol,
Storbritannien
Eva Wendel Ögonsjuksköterska, Utvecklingsledare, Registercentrum Syd Karlskrona,
Landstinget Blekinge
Veronica Staff Patientföreträdare Linköping

 

Från vänster: Margareta Claesson, Eva Wendel, Berit Byström, Branka Samolov, Veronica Staff, John Armitage, Jesper Hjortdal.