Styrgrupp för Svensk Cornealkirurgisk Förening och Svenska Cornearegistret

Från vänster: Ulf Stenevi, Eva Wendel, Per Fagerholm, Jesper Hjortdal, Margareta Claesson och Berit Byström.

 

ORDINARIE LEDAMÖTER

Namn Titel Arbetsplats
Ulf Stenevi Professor, Överläkare Ögonkliniken,
Sahlgrenska universitetssjukhuset
431 80 Mölndal
Per Fagerholm Professor, Överläkare Ögonkliniken,
Universitetssjukhuset i Linköping
Margareta Claesson Med.dr (PhD), Överläkare Ögonkliniken,
Sahlgrenska universitetssjukhuset
431 80 Mölndal
Jesper Hjortdal Professor, Överläkare Øjenafdelingen
Aarhus Universitetshospital NBG
8000 Århus C
Danmark
Branka Samolov Med.dr (PhD), Överläkare St Eriks Ögonsjukhus,
Stockholm
Berit Byström Med.dr (PhD), Överläkare Ögonkliniken,
Norrlands universitetssjukhus
901 85 Umeå

 

 

ADJUNGERADE LEDAMÖTER

Namn Titel Arbetsplats
John Armitage            Professor Bristol Eye Hospital, Bristol,
Storbritannien
Eva Wendel Ögonsjuksköterska, Utvecklingsledare, Registercentrum Syd Karlskrona,
Landstinget Blekinge
Veronica Staff Patientföreträdare Linköping