Projektförslag

Förslag till projekt baserade på Svenska Cornearegistret

 • Avstötning underrapportering? Vid 2-årskontrollen. Gå igenom en klinik ett visst år. Koppla till steroidbehandling.
 • Keratoconus registeranalys
 • BKP koppling till kataraktop (sammanföra det två registren)
 • Dystrofi återkomst i transplantatet
 • CME vs konserveringsmedel
 • Interfas problem vid lamellär keratoplastik
 • Torra ögon efter PKP
 • Re-innervation av transplantatet. Färga för nerver knappar man tar ut vid retransplantation
 • Långtidsuppföljning. Uppföljning av viss cohort 5 eller 10 år postop
 • Kortare uppföljning. Uppföljning efter 6 mån- 1 år för att se eventuell snabbare rehabilitering efter DSAEK än efter PKP.
 • Kontrastkänslighet före och efter DSAEK.
 • Mäta refraktionen efter DSAEK. Pat blir mer hyperop?
 • Avstötningsrisk, större risk för avstötning om man transplanterar öga två kortare tid än ett år efter öga ett? (Aven vid lamellär transpl.)

Senast uppdaterad 140901 MC