CXL (crosslinking)

CXL (crosslinking)

Behandling av keratokonus

CXL, eller crosslinking, är en behandling av keratokonus. Lämpliga för CXL-behandling är i första hand yngre patienter med lätt till måttlig keratokonus med tecken på försämring av tillståndet. Behandlingen stoppar upp förloppet av sjukdomen i flesta fall och det räcker med en behandling för att uppnå den effekten. Eftersom behandlingen inte görs för att förbättra sjukdomen, behandlar man inte patienter där förloppet redan är stillastående, det vill säga man brukar först försäkra sig om att det pågår en försämring, eller finns hög misstanke om sådan, för att man ska behandla.

CXL går till på följande sätt: Efter lokalbedövning med ögondroppar avlägsnar ögonläkaren hornhinnans yttersta cellager, och läkemedlet riboflavin ges i form av upprepade ögondroppar under ca 20 minuter. Riboflavin är ett starkt gult färgämne och en naturligt förekommande B-vitamin. Ögat belyses sedan med en speciell lampa med ultraviolett ljus under ytterligare ca 3 minuter. Kombinationen av riboflavin och UV-ljus gör att bindväven i hornhinnan förstärks, vilket hejdar sjukdomens förlopp. Man skulle kunna säga att behandlingen tidigarelägger den naturliga ”stelningen” av hornhinnan, som normalt sker i ca 35-års åldern.

Bakteriedödande effekt

Preliminära resultat har visat att CXL även kan användas vid vissa keratiter, det vill säga infektioner i hornhinnan, som komplement (eller i vissa fall möjligen alternativ) till antibiotikadroppar. Kombinationen riboflavin och UV-ljus kan inaktivera olika mikroorganismer, som virus, bakterier och parasiter.