Intacs

INTACS

Intrastromal corneal ring segments, INTACS
Intrastromal corneal ring segments, INTACS

Intacs, står för intrastromal corneal ring segments och innebär att två små, genomskinliga, mycket tunna halvringar i plast operaras in i hornhinnans periferi. Halvringarna plattar till hornhinnan, vilket är önskvärt vid till exempel keratokonus.