Bullös keratopati

Bullös keratopati

Bullös keratopati är ett tillstånd med svullnad och små blåsor (bullae) i hornhinnan som kan uppstå i samband med intraokulär kirurgi. Den vanligaste orsaken är kataraktoperation. Svullnaden uppstår till följd av försämrad pumpfunktion i hornhinnans innersta lager, endotelet. Normalt pumpar endotelcellerna ut vätska från hornhinnan i syfte att bibehålla hornhinnans genomskinlighet vilket är nödvändigt för synfunktionen. Endotelcellerna kan ej nybildas. Därför försämras pumpförmågan när cellerna skadas och följden blir suddig syn eftersom hornhinnan grumlas. De små blåsorna i hornhinnan kan brista och orsaka smärtsamma hornhinnesår.

En riskfaktor för att utveckla bullös keratopati efter kirurgi är guttata (Fuchs’ endoteliala dystrofi), d.v.s. ett tillstånd av minskat antal endotelceller, före operation.

Bullös keratopati kan behandlas med hornhinnetransplantation och i dag beror ca 20% av de transplantationer som utförs i Sverige på bullös keratopati.

Bild på bullös keratopati

Bild på bullös keratopati