Deltagande enheter

Deltagande enheter

I Sverige utförs hornhinnetransplantationer på 6 kliniker av sammanlagt cirka 15 kirurger. Samtliga kliniker deltar i Svenska Cornearegistret.

  • Ögonkliniken, Norrlands universitetssjukhus, Umeå
  • S:t Eriks Ögonsjukhus, Stockholm
  • Ögonkliniken, Universitetssjukhuset Örebro
  • Ögonkliniken, Universitetssjukhuset i Linköping
  • Ögonkliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Mölndal
  • Ögonkliniken, Skånes universitetssjukhus, Lund/Malmö

Utöver de svenska klinikerna deltar följande nordiska kliniker:

  • Øjenafdelingen,Aarhus Universitetshospital, Danmark
  • Øjenafdelingen, Rigshospitalet Glostrup,Danmark
  • Øyeavdelingen, St Olavs Hospital, Universitetssykehuset i Trondheim, Norge
  • Ögonkliniken, Landspitali, University Hospital, Reykjavik, Island