Styrgruppen

Styrgrupp för Svensk Cornealkirurgisk Förening och Svenska Cornearegistret

Ordinarie ledamöter

Namn Titel Arbetsplats
Branka Samolov Registerhållare,
Med.dr (PhD), Överläkare
St Eriks Ögonsjukhus,
Stockholm
Berit Byström Docent, Överläkare Ögonkliniken,
Norrlands universitetssjukhus
901 85 Umeå
Jesper Hjortdal Professor, Överläkare Øjenafdelingen
Aarhus Universitetshospital NBG
8000 Århus C
Danmark
Wolf Wonneberger Överläkare Ögonkliniken,
Sahlgrenska universitetssjukhuset
431 80 Mölndal
Eydis Olafsdottir Överläkare Ögonkliniken,
Universitetssjukhuset Örebro   

Adjungerade ledamöter

Namn Titel Arbetsplats
Per Montan Docent, Överläkare St Eriks Ögonsjukhus,
Stockholm