Projektförslag

Förslag till projekt baserade på Svenska Cornearegistret

 • Avstötning underrapportering? Vid 2-årskontrollen. Gå igenom en klinik ett visst år. Koppla till steroidbehandling.
 • Keratokonus registeranalys
 • Dystrofi återkomst i transplantatet
 • Interfaceproblem vid lamellär keratoplastik
 • Långtidsuppföljning. Uppföljning av viss cohort 5 eller 10 år.
 • Kortare uppföljning. Uppföljning efter 6 mån-1 år för att se eventuell snabbare rehabilitering efter DSAEK än efter PKP.
 • Mäta refraktionen efter DSAEK. Pat blir mer hyperop?
 • Avstötningsrisk, större risk för avstötning om man transplanterar öga två kortare tid än ett år efter öga ett?

   

  Senast uppdaterad 2020-01-02 Styrgruppen